Bạn muốn thu hút nhiều sự chú ý hơn về 
phương tiện truyền thông xã hội?

vinamas

VÀ ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP DÀNH CHO BẠN …..
Một quy trình chiến lược Marketing được xây dựng chuyên nghiệp, bài bản …

Bước 1: Research (Nghiên cứu thị trường)

Đây là một bước quan trọng của quá trình, giúp các doanh nghiệp có thể:

  • Phân chia đối tượng mục tiêu
  • Khảo sát nhu cầu của người dùng
  • Nhận xét và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh
facebook marketing

Bước 2: Strategy (Đưa ra chiến lược)

Từ những nghiên cứu ban đầu, đưa ra những chiến lược và chiến thuật phù hợp, thích hợp với mục tiêu đã đề ra ban đầu, phù hợp với quy mô đầu tư cũng như những điều kiện đã đưa ra.

TÌM HIỂU THÊM

Bước 2: Strategy (Đưa ra chiến lược)

Từ những nghiên cứu ban đầu, đưa ra những chiến lược và chiến thuật phù hợp, thích hợp với mục tiêu đã đề ra ban đầu, phù hợp với quy mô đầu tư cũng như những điều kiện đã đưa ra.

TÌM HIỂU THÊM

Bước 3: Development (Phát triển chiến lược)

Chọn kênh phù hợp như Fanpage, Group,…chứa nhiều đối tượng mục tiêu mà nhà kinh doanh muốn nhắm đến. Đưa ra các nội dung hiệu quả, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng nhu cầu đã đề ra.

TÌM HIỂU THÊM
chiến lược marketing

Bước 4: Engagement (Triển khai kế hoạch)

Đây là bước triển khai, thực hiện các kế hoạch cũng như nội dung đã đặt ra từ trước đó.

TÌM HIỂU THÊM

Bước 4: Engagement (Triển khai kế hoạch)

Đây là bước triển khai, thực hiện các kế hoạch cũng như nội dung đã đặt ra từ trước đó.

TÌM HIỂU THÊM

Bước 5: Measurement (Đo lường kết quả)

Đây là bước không thể thiếu trong chiến lược giúp kinh doanh facebook hiệu quả. Bước này bao gồm các công việc như kiểm tra, đánh giá, đo lường hiệu quả mang lại từ chiến dịch cũng như cân nhắc lại đối với chi phí đã đầu tư. Từ đó rút ra những vấn đề cần phải giải quyết, tối ưu hoá các lợi ích đã đạt được và tiếp tục triển khai bước 1 vòng tiếp theo được tốt hơn.

TÌM HIỂU THÊM
chiến lược marketing

THỬ NGHIỆM VỚI CHIẾN LƯỢC FACEBOOK MARKETING 
HOÀN HẢO NHẤT VỚI VINAMAS

Nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí – Duy nhất trong tháng 11 này!

chiến lược marketing

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ Facebook marketing vui lòng liên hệ:
Hotline: 09.6878.3434 
Email: vinamasvn@gmail.com

THỬ NGHIỆM VỚI CHIẾN LƯỢC FACEBOOK MARKETING 
HOÀN HẢO NHẤT VỚI VINAMAS

Nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí – Duy nhất trong tháng 9 này!

chiến lược marketing

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ Facebook marketing vui lòng liên hệ:
Hotline: 09.6878.3434 
Email: vinamasvn@gmail.com