DỊCH VỤ GOOGLE ADWORDS

Quảng cáo Adwords là dịch vụ quảng cáo trên Google thực hiện trên thanh công cụ tìm kiếm và các webisite trong hệ thống liên kết. Quảng cáo (adwords) đem lại lợi nhuận trên 90% và là nguồn thu chính của tập đoàn.

Hình thức dựa trên hoạt động phải trả tiền cho mỗi lần click (CPC). Mỗi khi người dùng tìm kiếm và cho đến khi nhấp vào mẫu quảng cáo và thăm website thì nhà quảng cáo mới mất tiền cho Google.

Quảng cáo Google là hệ thống mà Google phát triển để hỗ trợ bạn quảng cáo về các mặt sản phẩm, dịch vụ trên công cụ tìm kiếm và các trang liên kết. Khi người dùng tìm kiếm những từ khóa có liên quan đến từ khóa của bạn, các bài viết sẽ được hiển thị trong khung liên kết được tài trợ màu hồng nhạt của Google

Hình thức quảng cáo dễ dàng và nhanh chóng, quảng cáo hiện thị bên cạnh kết quả tìm kiếm, trên trang web tìm kiếm và nội dung trong mạng Google đang phát triển, bao gồm AOL, Earthlink, HowStuffworks & Blogger.

Như vậy, Quảng cáo Google Adwords là hình thức quảng cáo mất tiền để hiển thị hoặc được click vào những vị trí ưu tiên trên trang kết quả tìm kiếm hoặc mạng lưới của Google. Thông quan việc lựa chọn từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty bạn cung cấp. Doanh nghiệp phải trả chi phí những lần khách hàng ghé vào website.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ Google Adwords

Tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng

Bạn có mong đợi khách hàng truy cập website mới, tăng doanh số trực tuyến bán hàng, nhận thêm những đơn đặt hàng, nhận cuộc gọi hay làm cho khách hàng trở lại nhiều hơn?.

Tiếp cận đối tượng đúng thời điểm

Bạn có muốn những thứ bạn cung cấp xuất hiện trên Google và được mọi người tìm thấy khi tra cứu từ khóa liên quan?

Quảng cáo ở địa phương hoặc trên toàn cầu

Nhắm đến mục tiêu quảng cáo dù ở những thành phố nhất định hay ở một số quốc gia, khu vực.

Không truy cập – Không mất phí

Doanh nghiệp chỉ cần trả cho những lần nhấp chuột của người dùng và những lượt họ ghé thăm website.

Bắt đầu với mọi số dư trong tài khoản

Số tiền đầu tư sẽ phụ thuộc vào bạn hài lòng chi trả cho Quảng cáo Google adwords là bao nhiều. Có thể từ 50.000 – 150.000 VND/ngày.

Bạn muốn tiếp cận khách hàng theo những hình thức nào?

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (Quảng cáo xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm trên Google)

Chiến dịch:
1. Tạo quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
2. Tìm kiếm khách hàng bằng từ khóa
3. Đặt ngân sách quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
4. Cách chọn người xem quảng cáo của bạn
5. Nhận được báo cáo để biết quảng cáo đang hoạt động như thế nào để dễ điều chỉnh.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh (Hiển thị quảng cáo bằng những hình ảnh sống động và hấp dẫn)

Các cách hiển thị:

 • Văn bản: dòng tiêu đề hai dòng văn bản và một URL
 • Gmail: Hiện thị quảng cáo tùy chỉnh trong gmail để lưu, chuyển tiếp và mở rộng quảng cáo trong hộp thư
 • Biểu ngữ: hình ảnh hoặc đa phương tiện như các tùy chỉnh, yếu tố tương tác, hoạt ảnh…
 • Ứng dụng: công cụ theo dõi hiệu quả của quảng cáo
  Chiến dịch:
  1. Chọn định dạng và tạo quảng cáo
  2. Quyết định vị trí quảng cáo
  3. Đặt ngân sách của bạn
  4. Tiếp cận đúng khách hàng
  5. Đo lường kết quả của quảng cáo và tìm hiểu

Quảng cáo video (Đối tượng chia sẻ câu chuyện đến khách hàng trên Youtube)

 • Phát quảng cáo trực tiếp trên Youtube
 • Chọn vị trí quảng cáo sẽ xuất hiện
 • Đặt ngân sách chi trả cho adwords
 • Chọn khách hàng lý tưởng của bạn
 • Xem những gì đang hoạt động
 • Hiển thị ứng dụng của bạn cho đúng người

Quảng cáo ứng dụng (Tiếp cận người dùng iOS hoặc Android trên Google)

 • Tạo và tùy chỉnh
 • Đặt ngân sách hàng ngày của bạn
 • Quyết định chi phí mỗi lượt cài
 • Tìm người dùng có chất lượng cao
 • Mở rộng phạm vi tiếp cận tối đa
 • Nhận thêm giá trị từ mỗi quảng cáo

DỊCH VỤ GOOGLE ADWORDS

Quảng cáo adwords là dịch vụ quảng cáo trên Google thực hiện trên thanh công cụ tìm kiếm và các webisite trong hệ thống liên kết. Quảng cáo (adwords) đem lại lợi nhuận trên 90% và là nguồn thu chính của tập đoàn.

Hình thức dựa trên hoạt động phải trả tiền cho mỗi lần click (CPC). Mỗi khi người dùng tìm kiếm và cho đến khi nhấp vào mẫu quảng cáo và thăm website thì nhà quảng cáo mới mất tiền cho Google.

Quảng cáo Google là hệ thống mà Google phát triển để hỗ trợ bạn quảng cáo về các mặt sản phẩm, dịch vụ trên công cụ tìm kiếm và các trang liên kết. Khi người dùng tìm kiếm những từ khóa có liên quan đến từ khóa của bạn, các bài viết sẽ được hiển thị trong khung liên kết được tài trợ màu hồng nhạt của Google

Hình thức quảng cáo dễ dàng và nhanh chóng, quảng cáo hiện thị bên cạnh kết quả tìm kiếm, trên trang web tìm kiếm và nội dung trong mạng Google đang phát triển, bao gồm AOL, Earthlink, HowStuffworks & Blogger.

Như vậy, Quảng cáo Google Adwords là hình thức quảng cáo mất tiền để hiển thị hoặc được click vào những vị trí ưu tiên trên trang kết quả tìm kiếm hoặc mạng lưới của Google. Thông quan việc lựa chọn từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty bạn cung cấp. Doanh nghiệp phải trả chi phí những lần khách hàng ghé vào website.

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG GOOGLE ADWORDS

Tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng

Bạn có mong đợi khách hàng truy cập website mới, tăng doanh số trực tuyến bán hàng, nhận thêm những đơn đặt hàng, nhận cuộc gọi hay làm cho khách hàng trở lại nhiều hơn?.

Tiếp cận đối tượng đúng thời điểm

Bạn có muốn những thứ bạn cung cấp xuất hiện trên Google và được mọi người tìm thấy khi tra cứu từ khóa liên quan?

Quảng cáo ở địa phương hoặc trên toàn cầu

Nhắm đến mục tiêu quảng cáo dù ở những thành phố nhất định hay ở một số quốc gia, khu vực.

Không truy cập – Không mất phí

Doanh nghiệp chỉ cần trả cho những lần nhấp chuột của người dùng và những lượt họ ghé thăm website.

Bắt đầu với mọi số dư trong tài khoản

Số tiền đầu tư sẽ phụ thuộc vào bạn hài lòng chi trả cho Quảng cáo Google adwords là bao nhiều. Có thể từ 50.000 – 150.000 VND/ngày.

Bạn muốn tiếp cận khách hàng theo những hình thức nào?

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
(Quảng cáo xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm trên Google)

Chiến dịch:

 1. Tạo quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
 2. Tìm kiếm khách hàng bằng từ khóa
 3. Đặt ngân sách quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
 4. Cách chọn người xem quảng cáo của bạn
 5. Nhận được báo cáo để biết quảng cáo đang hoạt động như thế nào để dễ điều chỉnh.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh
(Hiển thị quảng cáo bằng những hình ảnh sống động và hấp dẫn)

Các cách hiển thị:

 • Văn bản: dòng tiêu đề hai dòng văn bản và một URL
 • Gmail: Hiện thị quảng cáo tùy chỉnh trong gmail để lưu, chuyển tiếp và mở rộng quảng cáo trong hộp thư
 • Biểu ngữ: hình ảnh hoặc đa phương tiện như các tùy chỉnh, yếu tố tương tác, hoạt ảnh…
 • Ứng dụng: công cụ theo dõi hiệu quả của quảng cáo

Chiến dịch:

 1. Chọn định dạng và tạo quảng cáo
 2. Quyết định vị trí quảng cáo
 3. Đặt ngân sách của bạn
 4. Tiếp cận đúng khách hàng
 5. Đo lường kết quả của quảng cáo và tìm hiểu

Quảng cáo video
(Đối tượng chia sẻ câu chuyện đến khách hàng trên Youtube)

 • Phát quảng cáo trực tiếp trên Youtube
 • Chọn vị trí quảng cáo sẽ xuất hiện
 • Đặt ngân sách chi trả cho adwords
 • Chọn khách hàng lý tưởng của bạn
 • Xem những gì đang hoạt động
 • Hiển thị ứng dụng của bạn cho đúng người

Quảng cáo ứng dụng
(Tiếp cận người dùng iOS hoặc Android trên Google)

 • Tạo và tùy chỉnh
 • Đặt ngân sách hàng ngày của bạn
 • Quyết định chi phí mỗi lượt cài
 • Tìm người dùng có chất lượng cao
 • Mở rộng phạm vi tiếp cận tối đa
 • Nhận thêm giá trị từ mỗi quảng cáo

Tại sao nên lựa chọn VinaMas

Hệ thống website
thông minh

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, giàu kinh nghiệm và sáng tạo

Uy tín và hiệu quả là yếu tố được đặt lên hàng đầu

Chi phí phù hợp với mọi lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ Google adwords vui lòng liên hệ:
Hotline: 09.6878.3434 
Email: vinamasvn@gmail.com

Tại sao nên lựa chọn VinaMas

Hệ thống website thông minh

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, giàu kinh nghiệm và sáng tạo

Uy tín và hiệu quả là yếu tố được đặt lên hàng đầu

Chi phí phù hợp với mọi lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ Google adwords vui lòng liên hệ:
Hotline: 09.6878.3434 
Email: vinamasvn@gmail.com