Dịch vụ SMS Marketing

 • Có thể gửi tin nhắn cho khách hàng bằng phần mềm từ điện thoại di động được không?
 • Tính năng trộn nội dung SMS là gì?
 • Làm thế nào để gửi SMS có bao gồm tên của khách hàng?
 • Độ trễ là gì? Nên để độ trễ là bao nhiêu?
 • Khi nào nên gửi tin nhắn bằng SMS Marketing?
 • Làm thế nào để thực hiện SMS Marketing hiệu quả?
 • Có thể sử dụng bao nhiêu thiết bị để gửi SMS?
 • Phần mềm có xuất file báo cáo không?
 • Phần mềm có lưu lại kết quả khi đang gửi tin không?
 • Có thể nhập danh sách số điện thoại vào bằng những file gì?
 • Thông tin số điện thoại nhập vào phần mềm có được bảo mật?
 • Ai sẽ là người thực hiện?
bạn có đang tự hỏi

Theo số lượng thống kê thực tế

Số người khi nhận tin nhắn, sẽ mở ra xem

Giữ tin nhắn lại trong máy điện thoại di động

Sẽ giới thiệu cho bạn bè về tin nhắn đã nhận được

Sẽ gọi điện thoại đến để tìm hiểu thông tin

Các tin nhắn được đọc trong vòng 3 phút

Những sai lầm mà Doanh nghiệp đang gặp phải?

Sẵn sàng chi tiền mua một danh sách số điện thoại nhưng lại không cách nào kiểm tra được chất lượng data khách hàng đó

Gửi tin nhắn nội dung không hấp dẫn chỉ quảng cáo

Gửi quá nhiều tin nhắn SMS

Lựa chọn thời gian gửi tin nhắn không phù hợp

Lợi ích từ dịch vụ SMS Marketing

Thân thiện với thiết bị di động và người dùng.

Cá nhân hóa đối tượng.

Số lượng người dùng di động không ngừng tăng nhanh.

Có sự tương tác hai chiều.

Mức độ tạo dấu ấn thương hiệu trong tâm trí khách hàng cao.

Có thể chăm sóc khách hàng cũ và quảng cáo tới khách hàng mới.

Chi phí đầu tư thấp và có thể kiểm soát được chi phí quảng cáo.

Thống kê được kết quả, mức độ hiệu quả theo từng giai đoạn quá trình.

Chiến lược SMS Marketing

Lựa chọn, so sánh các doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh

Kiểm tra và duyệt SMS

Thu thập dữ liệu của khách hàng

Chèn link liên kết website của doanh nghiệp

Lên chiến lược gửi tin SMS Marketing

Tạo cơ hội cho khách hàng lựa chọn từ chối hay tiếp tục nhận tin

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ SMS Marketing vui lòng liên hệ:
Hotline: 09.6878.3434 
Email: vinamasvn@gmail.com

Dịch vụ SMS Marketing

bạn có đang tự hỏi
 • Có thể gửi tin nhắn cho khách hàng bằng phần mềm từ điện thoại di động được không?
 • Tính năng trộn nội dung SMS là gì?
 • Làm thế nào để gửi SMS có bao gồm tên của khách hàng?
 • Độ trễ là gì? Nên để độ trễ là bao nhiêu?
 • Khi nào nên gửi tin nhắn bằng SMS Marketing?
 • Làm thế nào để thực hiện SMS Marketing hiệu quả?
 • Có thể sử dụng bao nhiêu thiết bị để gửi SMS?
 • Phần mềm có xuất file báo cáo không?
 • Phần mềm có lưu lại kết quả khi đang gửi tin không?
 • Có thể nhập danh sách số điện thoại vào bằng những file gì?
 • Thông tin số điện thoại nhập vào phần mềm có được bảo mật?
 • Ai sẽ là người thực hiện?

Theo số lượng thống kê thực tế

Số người khi nhận tin nhắn, sẽ mở ra xem

Giữ tin nhắn lại trong máy điện thoại di động

Sẽ giới thiệu cho bạn bè về tin nhắn đã nhận được

Sẽ gọi điện thoại đến để tìm hiểu thông tin

Các tin nhắn được đọc trong vòng 3 phút

Những sai lầm mà Doanh nghiệp đang gặp phải?

Sẵn sàng chi tiền mua một danh sách số điện thoại nhưng lại không cách nào kiểm tra được chất lượng data khách hàng đó

Gửi tin nhắn nội dung không hấp dẫn chỉ quảng cáo

Gửi quá nhiều tin nhắn SMS

Lựa chọn thời gian gửi tin nhắn không phù hợp

Lợi ích từ dịch vụ SMS Marketing

Thân thiện với thiết bị di động và người dùng.

Cá nhân hóa đối tượng.

Số lượng người dùng di động không ngừng tăng nhanh.

Có sự tương tác hai chiều.

Mức độ tạo dấu ấn thương hiệu trong tâm trí khách hàng cao.

Có thể chăm sóc khách hàng cũ và quảng cáo tới khách hàng mới.

Chi phí đầu tư thấp và có thể kiểm soát được chi phí quảng cáo.

Thống kê được kết quả, mức độ hiệu quả theo từng giai đoạn quá trình.

Chiến lược SMS Marketing

Lựa chọn, so sánh các doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh

Kiểm tra và duyệt SMS

Thu thập dữ liệu của khách hàng

Chèn link liên kết website của doanh nghiệp

Lên chiến lược gửi tin SMS Marketing

Tạo cơ hội cho khách hàng lựa chọn từ chối hay tiếp tục nhận tin

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ SMS Marketing vui lòng liên hệ:
Hotline: 09.6878.3434 
Email: vinamasvn@gmail.com